Únor 2013
Obětní kámen

Neděle 10.02.2013

V rámci nezvykle krásného víkendu, po sobotě naplněné pátráním v historii a tancem, následuje nedělní odpolední výlet. Po docela dlouhé době aspoň kousek turistiky. A ne jen tak ledajaké – cílové místo zavání dávnou mystikou.

V Příhrazských skalách se na vrchu Smrkovec nacházelo pravěké hradiště. Na místo nás dovede značená odbočka z modré turistické trasy. K vidění tu jsou dvě polojeskyně, které byly v pravěku pravděpodobně obydlené. Poblíž je na vyvýšené skalní plošině umístěný kamenný pískovcový blok ve tvaru mísy. Je neznámého původu a docela dobře se mohlo jednat o obětní kámen. V každém případě je tohle majestátní místo naplněno zvláštní energií.

Dnes už si jen stěží dokážeme představit, jak tady lidé žili. Jediným pamětníkem jsou zvrásněné skalní bloky. Čas a eroze na nich zanechaly nesmazatelné stopy. Oko turisty tak může obdivovat křehkou krásu voštinových reliéfů stejně jako zvláštní skalní útvary začleněné do tiché krajiny daleko od civilizace.